Thursday, July 24, 2014

Muurkaart: Waarmee word "saad" vgl. in die Skrif?


PLAK ONDERSTAANDE 3 AFDRUKKE HORISONTAAL LANGS MEKAAR om 'n horisontale muurkaart te vorm.

Die muurkaart gaan oor hoe die woord saad in die Nuwe Testament gebruik word, en wat "saad" alles voorstel.  Gelowiges word o.a. voorgestel soos saad, wat gesaai word in die wereld, groei en VRUG dra.  Die wat nie vrug dra wanneer die Here Jesus terugkom nie, sal uitgekap word en in die vuur gegooi word soos onkruid.  Onkruid verwys na die kinders van die bose en word deur die vyand gesaai onder die koring (onder die kinders van die koninkryk). Die onkruid verwys dus na die wat voorgee dat hulle kinders van die koninkryk is, maar eintlik die ongeregtigheid doen. Die voorstelling met saad word andersins gebruik vir "die woord van God" in die gelykenis van die saaier.  Jesus het ook die koninkryk van die hemele/God voorgestel met saad wat klein is, maar groot word.  En dan natuurlik die voorstelling van "uit saad gebore", wat verwys na nageslag...


========================================================================
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2014/07/muurkaart-hoe-word-die-terme-saaisaaier.html
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2014/07/a4-muurkaart-gelykenis-van-die-saaier.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.