Tuesday, April 14, 2015

Die geloofwaardigheid van die Bybel (Inleiding)

Ander poste wat handel oor die Geloofwaardigheid vd Bybel:
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel_79.html
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel.html
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel_43.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INLEIDING VIR DIE ONDERWYSER OF GROEPLEIER:

Alhoewel dit 'n bedekte seen is dat soveel Christene net eenvoudig glo dat die boeke van die Bybel die geinspireerde woord van God is, het dit nodig geword in die tyd waarin ons lewe om die geloofwaardigheid van die Bybel ook te kan bewys, siende dit vreeslik van alle kante aangeval word en selfs baie Christene begin twyfel in wat die waarheid is. Die inligting waarna ons gaan kyk, is geneem uit verskillende bronne, en daar word veral stilgestaan by die verskillende metodes wat geleerdes gebruik om die geloofwaardigheid van skrifte te bewys.  D.m.v. groepbespreking vrae, gaan hulle hierdie verskillende metodes eerstehands ervaar.

   Die doel is ook nie slegs om te bewys dat die Bybelboeke geloofwaardig is nie, maar ook om te gaan kyk na wat WAARHEID regtig is. "Waarheid" is bv. nie dit wat elkeen glo dit is of graag wil he dit moet wees nie, maar dit wat die Here sĂȘ dit is! In die Here se handelinge met die mens oor die eeue, kan ons baie van Hom leer.  Die Nuwe Testament van die Bybel is baie belangrik vir die Christen omdat dit bv. die woorde bevat van die waarheid wat Christus Jesus vir ons gebring het.

Ons moet egter verstaan dat GELOOF NIE ONDERWERP IS AAN BEWYSE VAN OF DIE BYBELBOEKE GELOOFWAARDIG IS OF NIE - daar is heelwat voorbeelde van mense wat die hele Bybel deurgelees het, of van geleerdes wat baie kennis het oor manuskripte en self bely dat die Bybelboeke geloofwaardig is, maar tog het dit hulle nie beweeg om tot geloof te kom nie! Maar daar is ook ander wat wel tot geloof gekom het toe hulle tot kennis van die geloofwaardigheid van die Bybel gekom het - NATUURLIK IS DIT BELANGRIK OM TE WEET DAT DIT WAT JY GLO DIE WAARHEID IS!  En alhoewel die Christen wat hom deur die Gees laat lei nie regtig oortuiging nodig het nie, want die Heilige Gees lei hom in die waarheid, leef ons in 'n tyd waarin die waarheid vreeslik verdraai word en die geloofwaardigheid van die Bybelboeke belangrik is omdat dit die ware waarheid is. Christene kan nie meer terugsit en dit net aan die geleerdes oorlaat om te verduidelik nie, maar dit het nodig geword dat hulle ook self die nodige kennis opdoen.  Net so moet ons kinders ook hierdie kennis verkry omdat hulle daagliks gebombardeer word met onwaarhede in skole, leuens deur tegnologie en leef in 'n wereld wat "reg probeer verkeerd maak" en "verkeerd, reg"!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.