Sunday, March 9, 2014

Lesaanbieding idees (3 - 8 jariges) -NR. 4

Voorbeelde van om lesaanbieding meer prakties te maak in die sondagskoolklas, die kinders beter te laat konsentreer en sodat hulle die les onthou.
---------------------------------------------------------------------------------------------
(4)  Die onderwyser vertel 'n verhaal uit die Bybel met redelik baie feite.  Nou begin hy die verhaal van vooraf, maar die kinders moet elke keer se wat volgende gebeur het  (hulle word vooraf vertel wat gaan gebeur, sodat hulle mooi luister die eerste keer). Vir hierdie doel kan ook die tydlyne gebruik word, of selfs prente in 'n lyn deurmekaar teen die muur opgesit word.
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/p/ons-ware-geskiedenis.html
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2013/02/die-bybelverhaal-in-prente-eksodus.html
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2012/11/sleutelgebeure-in-eksodus.html


HIER IS 'N LES VB. VAN HOE OM HIERDIE PRAKTIES TOE TE PAS:

Sit prente op teen muur, in verkeerde volgorde, en laat die kinders dit reg sorteer.========================================================================


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.