Sunday, March 9, 2014

Lesaanbieding idees (3 - 8 jariges) -NR. 2

Voorbeelde van om lesaanbieding meer prakties te maak in die sondagskoolklas, die kinders beter te laat konsentreer en sodat hulle die les onthou.
---------------------------------------------------------------------------------------------
(2)  Deel vir elke leerling 'n flitskaart uit - die onderwyser het ooreenstemmendes.  Wys prente terwyl die les aangebied word en die kind wat elke keer daardie flitskaart het, moet dit vorentoe bring en aanwend soos die onderwyser voorstel.

HIER IS 'N LES VB. VAN HOE OM HIERDIE PRAKTIES TOE TE PAS:


(maak bv. klomp afdrukke van die prent, en knip verskillende dele uit wat as flitskaarte dien)(soos die verhaal voorgelees word, bou die kinders op die prent - gebruik gerus iets op die agterkant van elke uitknipsel wat dit effens vorentoe laat staan wanneer die kind dit opplak om 'n 3D idee te gee).


(Kinders word verskillende uitknipsels gegee)

========================================================================


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.