Wednesday, October 16, 2013

"Sondagskoolmobile" vir die Sondagskool klas

Alhoewel ek baie gewerk het op die Sondagskooltuis blog verlede jaar, het ek hierdie jaar meer aandag gegee aan die Sondagskool mobile blog. As die Here wil, sal ek volgende jaar weer meer op die Sondagskooltuis blog werk.

 Die bedoeling van die "Sondagskoolmobile" is om dit makliker te maak vir die Sondagskool onderwyser om inligting op te soek oor 'n spes. onderwerp.  Selfs die kinders kan daar gaan inligting soek!  Dit is ook maklik om vinnig verse te kry oor die onderwerp en is opgestel spes. vir die mobile,  laai vinniger as ander omslagtige webblaaie, en prente is weggelaat vir hierdie doel.  
Hieronder is 'n lys van onderwerpe wat alreeds op die blog verkry kan word.  Die lys  verskyn ook onder "algemene onderwerpe" bo-aan die blog. 

=================================================================
Afgodsoffers
Afgode
Afgodsdiens
die Antichris
Babilon
Bruid van Christus
Beloftes en Voorwaardes

Brood
die Ewige Lewe
die Christen
die Christelike Doop:
Debat oor Saligheid
Bruid van Christus
Die wat buite is, word deur God geoordeel
Bekering
Beproewing/versoekingl
mag naby Bloedverwante met mekaar trou?
Baba doodgaan
Besnydenis
BegrafnisArk van die verbond
Evangelie verkondig aan hele wereld
soos 'n Dief in die nag 
Eindtye: kort opsomming
Eindtyd onderwerpeopsomming
Eindtydgebeure volgens die Evangelies - opsomming
Engele
Huwelik
deur die Gees gelei
Gee ons meer geloof
Gebed
Geloof
Gereed wees
God praat
die Here weet hoe om die Godsaliges uit versoeking te verlos
Gooistene
Handoplegging
Irak
in Kiste begraweKrag in die Naam van die Here
Meer werd as baie mossies
...ons gemaak konings en priesters..."
Kenmerkend van die eindtye
Koring en kaf
Koring en onkruid
Saligheid (debat oor saligheid)
die wat buite is, word deur God geoordeel
die Opstanding
Ons gemaak konings en priesters...: 
moenie Oordeel of veroordeel nie
die 7 seels van Openbaring
Slag van Armageddon
Opsomming Eindtydonderwerpe
'n kort Opsomming oor die Eindtye
Skape en bokke
tot die Sonde vol is
Tempel
Tweede dood
Valse Profete
die Valse Profeet
Verbittering
die "Wegraping"
die Vrug van die gelowige
42 Maande/1260 dae/tyd, tye en halwe tyd
Wat is die verskil tussen "goeie vrug" en "goeie werke"?
Wat beinvloed die vrug van die gelowige?
Versoeking/Beproewing
Versoeking deur eie begeerlikhede
Verassingjy mag die Here jou God nie Versoek nie
Weerstaan die duiwel
Vrae wat kinders vra
Wat was eerste? Die hoender, of die eier?
Waarskuwings vir Christene
nie Wederkoms verhaas nie
die Wederkoms
Vrug dra
Wie sy lewe vind, sal dit verloor
die groot Verdrukking
die Val van Babilon(kyk ook na "Babilon" onder B)
hoe Vgl. die eindtydskrifte met mekaar?
Volgorde van eindtydgebeure volgens Evangelies
Voorhuwelikse seks
========================================================================
KLIK OP  ("Klik hier vir opsomming: Algemene vrae..."), BO-AAN DIE sondagskoolmobile BLOG
OM BY DIE VERSKILLENDE ONDERWERPE UIT TE KOM (MET URLS)  -  DIT LYK DAN AS VOLG:

Opsomming algemene onderwerpe: A - E

Afgodsoffers:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/mag-die-kind-van-god-afgodsoffers-eet.html 
Afgode:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/wat-kan-alles-as-afgode-geklassifiseer.html
Afgodsdiens:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/is-jy-regtig-vry-van-afgodsdiens.html
die Antichris:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/die-antichris.html
Babilon:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/eindtyd-onderwerpe-verdere-aantekening.html
Brood: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/het-die-eerste-mense-op-aarde-brood.html
Bruid van Christus: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-bruid-van-christus.html
Beloftes en Voorwaardes:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/beloftes-en-voorwaardes.html
Begrafnis: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/was-die-mense-in-die-bybel-in-kiste.html
die Ewige Lewe:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-ewige-lewe.html
die Christen:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-christen.html
die Christelike Doop:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-doop.html
Debat oor Saligheid:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/10/christen-debat-saligheid.html
Bruid van Christus:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/10/wie-is-die-bruid-van-christus.html
Die wat buite is, word deur God geoordeel:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/maar-die-wat-buite-is-word-deur-god.html
Bekering:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/bekering.html
Beproewing/versoeking:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/versoekingbeproewing.html
mag naby Bloedverwante met mekaar trou?:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/mag-naby-bloedverwante-met-mekaar-trou.html
Baba doodgaan:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/as-n-baba-doodgaan-gaan-hy-hemel-toe.html
Besnydenis:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/hoekom-was-die-joodse-seuns-besny-op-8.html
Ark van die verbond:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/wat-is-die-ark-van-die-verbond.html
Die Huwelik:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-huwelik-huwelik-hiernamaalsvoorhuwe.html
Engele: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/engele.html
Evangelie verkondig aan hele wereld: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-evangelie-aan-die-hele-wereld.html
soos 'n Dief in die nag:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/soos-n-dief-in-die-nag.html
Eindtye:  kort opsomming: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/kort-opsomming-oor-die-eindtye.html
Eindtyd onderwerpe: opsomming:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/opsomming-blogposts.html
Eindtydgebeure volgens die Evangelies: opsomming:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/volgorde-van-eindtydgebeure-volgens-die.html

Opsomming Algemene Vrae: F - N

Gebed:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/gebed.html
deur die Gees gelei: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/10/wie-is-nou-eintlik-deur-die-gees-gelei.html
Gee ons Meer Geloof: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/10/gee-ons-meer-geloof.html
Geloof:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/geloof.html
Gereed wees: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/wat-beteken-dit-om-gereed-te-wees.html
God praat: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/het-god-al-ooit-aan-enige-iemand.html
die Here weet om die Godsaliges uit versoeking te verlos: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/10/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html
Gooistene: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/was-gooistene-in-die-bybelse-tyd-gebruik.html
Handoplegging: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/handoplegging.html
Huwelik:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-huwelik-huwelik-hiernamaalsvoorhuwe.html
Irak: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/lees-ons-enige-iets-van-irak-in-die.html
Kenmerkend van die eindtye: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/10/kenmerkend-van-die-eindtye.html
Kiste (begrafnis): http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/was-die-mense-in-die-bybel-in-kiste.html
Krag in die Naam van die Here:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/wat-het-jesus-bedoel-met-die-woorde.html
Meer werd as baie mossies:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/julle-is-meer-werd-as-baie-mossies.html
...ons gemaak konings en priesters...":  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/ons-gemaak-konings-en-priesters.html
Koring en kaf:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/koring-en-kaf.html
Koring en onkruid:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/wies-die-koring-en-die-onkruid.html

Opsomming Algemene Onderwerpe O - S

Saligheid (debat oor saligheid):  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/10/christen-debat-saligheid.html
die wat buite is, word deur God geOordeel:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/maar-die-wat-buite-is-word-deur-god.html
die Opstanding:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/die-opstanding.html
...Ons gemaak konings en priesters...: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/ons-gemaak-konings-en-priesters.html
moenie Oordeel of veroordeel nie:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/moenie-oordeelveroordeel-nie.html
die 7 seels van Openbaring: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-7-seels-volgens-openbaring.html
Slag van Armageddon:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-slag-van-armageddon.html
Opsomming Eindtydonderwerpe:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/opsomming-blogposts.html
'n kort Opsomming oor die Eindtye:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/kort-opsomming-oor-die-eindtye.html
Skape en bokke:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/na-wie-verwys-die-skape-en-die-bokke.html
tot die Sonde vol is:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/tot-die-sonde-vol-is.html
7 briewe van Openbaring:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-7-briewe-in-openbaring.html

Opsomming Algemene Vrae: T - Z

Tweede dood: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/wat-bedoel-die-skrif-met-die-term.html
Tempel: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-tempel.html
Valse Profete:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/valse-profete.html
die Valse Profeet:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/die-valse-profeet.html
Verbittering:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/pasop-vir-verbittering.html
die "Wegraping":  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/die-wegraping.html
die Vrug van die gelowige:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/die-vrug-van-die-gelowige.html
42 Maande/1260 dae/tyd, tye en halwe tyd:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/eindtyd-onderwerpe-42-maande.html
Wat is die verskil tussen "goeie vrug" en "goeie werke"?  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/wat-is-die-verskil-tussen-goeie-vrug-en.html
Wat beinvloed die vrug van die gelowige?  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/wat-beinvloed-die-vrug-van-die-gelowige.html
Versoeking/Beproewing:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/versoekingbeproewing.html
Versoeking deur eie begeerlikhede:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/versoeking-deur-eie-begeerlikhede.html
jy mag die Here jou God nie Versoek nie: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/jy-mag-die-here-jou-god-nie-versoek-nie.html
Weerstaan die duiwel:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/09/weerstaan-die-duiwel.html
Vrae wat kinders vra:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/opsomming-blogposts-vrae-wat-kinders-vra.html
Wat was eerste?  Die hoender, of die eier?:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/wat-was-eerste-die-hoender-of-die-eier.html
Waarskuwings vir Christene:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/waarskuwings-vir-christene.html
nie Wederkoms verhaas nie:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/mag-n-christen-wens-dat-die-wederkoms.html
die Wederkoms:    http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-wederkoms.html
Vrug dra:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/wat-beteken-dit-om-vrug-te-dra.html
Wie sy lewe vind, sal dit verloor:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/wie-sy-lewe-vind-sal-dit-verloor.html
die groot Verdrukking:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-groot-verdrukking.html
die Val van Babilon:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-val-van-babilon.html (kyk ook na "Babilon" onder B)
Verassing: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/was-die-mense-in-die-bybel-in-kiste.html
Voorhuwelike seks: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/die-huwelik-huwelik-hiernamaalsvoorhuwe.html
Volgorde van eindtydgebeure volgens Evangelies:  http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2012/09/volgorde-van-eindtydgebeure-volgens-die.html
die Here weet om die godsaliges uit Versoeking te verlos: http://sondagskoolmobile.blogspot.co.nz/2013/10/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.