Wednesday, April 10, 2013

Nuwe Testamentiese Gelowiges (vir 12-17 jariges) - Vraelyste

Die vraelyste kan saam met die "NT Gelowige" lesse gebruik word (kyk vorige blogpost) - ideaal vir bespreking in 'n groep.
========================================================================

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.